Saturday, 8 December 2012

Aktiviti Pembelajaran


KESILAPAN EJAAN (KATA)
SALAH
BETUL

SALAH
BETUL
auto matif
audien
agreget
arithmetik
agen (wakil)
ampangan
aked
akitek
analisa
atlit
atnik
anggrik
baucer
bistari
bowling
buffet
bumiputra
buroh
calun
cocok (tusuk)
cucuk (sesuai)
catit
cendiawan
cop
dasyhat
dialog
definasi
deligasi
deraf
durhaka
efisyen
ekur
ehsan
engzos
ekslusif
ekspot
ekspress
emel
engkar
fadhilat
fax
faksimili
Febuari
gembeling / gembeleng
automotif
audiens
agregat
aritmetik
ejen (wakil)
empangan
arked
arkitek
analisis
atlet
etnik
anggerik
baucar
bestari
boling
bufet
bumiputera
buruh
calon
cucuk (tusuk)
cocok (sesuai)
catat
cendekiawan
cap (cetak)
dahsyat
dialog
definisi
delegasi
draf
derhaka
efisien
ekor
ihsan
ekzos
eksklusif
eksport
ekspres
e-mel
ingkar
fadilat
faks
faksimile
Februari
gembleng
geraf
geharu
hajjah
hurmat
ide
idap
iktizam
impot
injin
inspekter
insuran
Insyaallah / Insya Allah
istihar
istirehat
isya
justru
jeket
kampong
kapitalisma
katun
kefeteria
komidi
komisyen
kondaktor
konsotium
kontrek
korum
kaptain
karenah (ragam)
kelender
keredhaan
kerinting
kianat
ko-kurikulum
kolestrol
komersil
komplek
kontingen
lagenda
lakun
lapuran
lebel
lencungan
leukimia

graf
gaharu
hajah
hormat
idea
hidap
iltizam
import
enjin
inspektor
insurans
insya- Allah
isytihar
istirahat
isyak
justeru
jaket
kampung
kapitalisme
kartun
kafeteria
komedi
komisen
konduktor
konsortium
kontrak
kuorum
kapten
kerenah
kalendar
keredaan
keriting
khianat
kokurikulum
kolesterol
komersial
kompleks
kontinjen
legenda
lakon
laporan
label
lencongan
leukemia

SALAH
BETUL
SALAH
BETUL
lojik
losyen
letrik
lojistik
maksima
manafaat
masaalah
mee
mekanisma
mencatit
mengenengahkan
megenepikan
mengujudkan
mengwujudkan
mentera
merbahaya
minima
munshi
nasionalisma
odit
oditorium
optima
organisme
otomatik
otomobil
pamir
paspot
patriotisma
pehak
pelancung
pemerosesan
pemilekan
pengembala
pengemblengan
pensil
perabut
perihatin
perlaburan
perlancaran
perletakan
pertunjukkan
pesaraan
pesiaran
plan
profession
prosidur
logik
losen
elektrik
logistik
maksimum
manfaat
masalah
mi
mekanisme
mencatat
mengetengahkan
megetepikan
mewujudkan
mewujudkan
mantera
berbahaya
minimum
munsyi
nasionalisme
audit
auditorium
optimum
organisma
automatik
automobil
pamer
pasport
patriotisme
pihak
pelancong
pemprosesan
pemilikan
penggembala
penggemblengan
pensel
perabot
prihatin
pelaburan
pelancaran
peletakan
pertunjukan
persaraan
persiaran
pelan
profesion
prosedur
protin
pekej
pesonal (kakitangan)
petrolium
platfom
profail
profesyenal
sekala
sekelian
sekim
sessi
setor
siksa
silaturrahim
snooker
stesyen
stokin
sunnah
sabsidi
sanwic
selinder
skima
spesis
stem
talipon
taugeh (sayuran)
trampil
tulin
ugama
usek
warong
vokasyenal
yunit
protein
pakej
personel
petroleum
platform
profil
profesional
skala
sekalian
skim
sesi
stor
seksa
silaturahim
snuker
stesen
stoking
sunah
subsidi
sandwic
silinder
skema
spesies
setem
telefon
tauge
terampil
tulen
agama
usik
warung
vokasional
unit

Gambar


pesta danglong sekolah tahun 2012
pesta danglong sekolah tahun 2012

Thursday, 6 December 2012


Aktiviti sekolah- pesta danglong

KATA MAJMUK

Definisi: Proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna yang tertentu.
Bentuk-bentuk kata majmuk:
1.       Kata Majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.
Contoh:
gambar rajah
kuning langsat
biru laut
jalan raya
luar biasa
merah muda
tengah hari
jam tangan
kapal terbang
nasi minyak
bandar raya
bom tangan
alat tulis
meja tulis
terima kasih
kipas angin

*kategori ini juga termasuk gelaran
Perdana Menteri, Ketua Menteri, Raja Muda, Duta Besar, Naib Canselor, Profesor Madya, Penolong Pendaftar, Setiausaha Politik, Ketua Setiausaha Negara.
2.       Kata Majmuk berbentuk istilah khusus.
Contoh;
garis pusat
kertas kerja
cari gali
pita suara
darah panas
reka bentuk
model linear
mata pelajaran
kanta lekap
segi tiga
batu kapur

atur cara
kemas kini


3.       Kata Majmuk berbentuk kiasan (peribahasa)
Contoh:
kaki ayam
pilih kasih
duit kopi
kaki bangku
makan angin
buah tangan
manis mulut
anak emas
buah hati
berat tangan

Bentuk ejaan kata majmuk yang telah mantap dieja sebagai satu perkataan.
antarabangsa
kerjasama
suruhanjaya
beritahu
olahraga
tandatangan
bumiputera
matahari
tanggungjawab
jawatankuasa
setiausaha
warganegara
kakitangan
sukarela
pesuruhjayaTerdapat juga golongan kata tertentu yang telah lazim dieja bercantum.
Contohnya:
a.       Kata nama
peribadi, peribahasa, perikemanusiaan, dinihari, hulubalang
b.      Kata adjektif
sukacita, dukacita
c.       Kata sendi nama
kepada, daripada
d.      Kata hubung
apabila, barangkali, manakala, darihal, apakala, padahal, walhal, kadangkala
e.      Kata tanya
bagaimana

Penggandaan Kata Majmuk
Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sesuatu kata sahaja.
Contohnya:
Tunggal
Jamak
alat tulis
alat-alat tulis
gambar rajah
gambar-gambar rajah
balai raya
balai-balai raya
kapal terbang
kapal-kapal terbang
Menteri Besar
Menteri-menteri besar
suku kata
suku-suku kata
garis pusat
garis-garis pusat

Penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap; penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur. Contohnya:
Tunggal
Jamak
pesuruhjaya
pesuruhjaya-pesuruhjaya
warganegara
warganegara-warganegara
tandatangan
tandatangan-tandatangan
jawatankuasa
jawatankuasa-jawatankuasa
setiausaha
setiausaha-setiausaha


Pengimbuhan kata majmuk
a)      Kata Majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja, ejaannya tetap terpisah.
Contohnya:
campur aduk      -              bercampur aduk
ambil alih             -              mengambil alih
daya serap          -              daya serapan
ulang kaji             -              mengulang kaji

b)      Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan, ejaannya dieja secara bercantum.
Contohnya:
campur aduk      -              mencampuradukkan
ambil alih             -              pengambilalihan
daya serap          -              kedayaserapan
ulang kaji             -              pengulangkajian